eAwizacje

INFORMACJE OGÓLNE

Istnieje możliwość wykonania Awizacji na wjazd/wejście do Baltic Hub  przez wykonawcę/gościa z poziomu strony internetowej Baltic Hub.
Link do wykonania awizacji dostępny jest tutaj: skalfi.net (dctgdansk.com). Został również umieszczony na stronie internetowej Baltic Hub.

1. Wykonawca/gość uzupełnia dane wymagane/opcjonalne w formularzu.
2. Podczas wykonywania awizacji konieczne jest wpisanie adresu e-mail pracownika Baltic Hub potwierdzającego awizację.
3. Szkolenie zasad bezpieczeństwa dostępne jest: Szkolenia i bezpieczeństwo – Terminal Kontenerowy DCT (dctgdansk.pl)
4. Należy wypełnić wszystkie wymagane / opcjonalne pola.
5. Awizacja trafia do określonego pracownika Baltic Hub celem akceptacji.
6. Pracownik Baltic Hub weryfikuje poprawność złożonej awizacji.
7. Każda złożona awizacja posiada swój numer, należy się nim posługiwać podczas wejścia/wjazdu na terminal.
8. Podczas wejścia należy okazać w recepcji aktualny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
9. Podczas wejścia/wjazdu gość/wykonawca otrzymuje kartę dostępu. Kartę należy zdać w punkcie kontrolnym recepcji/ bramy wyjazdowej podczas wyjścia/wyjazdu.
10. Na bramie wjazdowej została zainstalowana kamera sczytująca numery rejestracyjne samochodów, które zostały zaawizowane. Celem prawidłowego przejścia procesu, podczas składania awizacji należy upewnić się czy numer rejestracyjny jest poprawny.

FORMULARZ AWIZACJI

1. Data od – data od której obowiązuje awizacja
2. Data do – data do której obowiązuje awizacja
3. Firma – nazwa firmy osoby awizujacej
4. Adres e-mail pracownika Baltic Hub potwierdzającego awizację – pole wymagane do wypełnienia celem akceptacji awizacji przez określonego pracownika Baltic Hub, zlecającego usługę/zapraszającego gościa;
5. Rodzaj wizyty – możliwość wyboru opcji:

  • Biznesowa (Spotkanie w biurze) – nie jest wymagane podanie daty urodzenia/adresu e-mail ze względu na brak potrzeby wykonania szkolenia z zasad bezpieczeństwa przez osoby awizujące. Wizyta biznesowa umożliwia przejście przez recepcję, nie ma możliwości wjazdu na terminal pojazdem.
    Podanie adresu e-mail w tym punkcie pozwala na śledzenie statusu awizacji.

  • Wykonanie pracy – wymagane jest wpisanie daty urodzenia lub/i adresu mailowego (system połączy te dane z wykonanym szkoleniem wykonawcy – pracownik Baltic Hub otrzyma informację czy wykonawca ma ważne szkolenie). Dodatkowo podanie adresu e-mail wykonawcy/gościa pozwoli śledzić status awizacji. Jeżeli awizacja
    zostanie potwierdzona przez pracownika Baltic Hub. Osoba awizująca otrzyma powiadomienie na adres e-mail.  Nr rejestracyjny – istnieje możliwość wpisania kilku numerów rejestracyjnych pojazdów – należy rozdzielić je średnikiem. Każda osoba musi zostać przypisana do konkretnego pojazdu, którym będzie wjeżdżała. Osoba znajdująca się w pojeździe o innych numerach rejestracyjnych niż w tym, na który została zaawizowana, nie zostanie wpuszczona na teren terminala.

UWAGA!!! W przypadku wyboru opcji wykonania pracy, profile rozgraniczają dwie możliwości dostania się na terminal: bramą wjazdową oraz przejściem przez recepcję.

Podając numer rejestracyjny samochodu, awizacja automatycznie zostaje skierowana na bramę wjazdową (GATE), pozostawiając pole puste awizacja trafia na recepcję (FRONT DESK).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Baltic Hub:

PROBLEM Z AWIZACJĄ

W razie problemów z dokonaniem awizacji, prosimy kontaktować się z pracownikiem Baltic Hub organizującym wizytę.

Dla Klienta